AMPHIVENT™ luftfilteranordning för dricksvattenreservoarer

Problem

Då vattennivån sjunker i en dricksvattenreservoar, sugs luft in genom luftningskanalen. Om luftrening saknas följer partiklar, så som förbränningsprodukter och pollen, med tilluften in i reservoaren och lägger sig som en film på vattenytan. Ytfilmen utgör en grogrund för bakterietillväxt, som kan påverka vattenkvaliteten. Ventilationskanalen kan även vara ingång för fåglar och småkryp. Kanalen är en riskzon med tanke på skadegörelse.

 

Lösning

AmphiVent™ är en luftfilteranordning som effektivt filtrerar ingående luft. Den försvårar även avsiktlig förorening av dricksvattnet (skadegörelse). Förutsatt att manlucka och andra öppningar i reservoaren är täta, tvingas luften vid nivåförändringar i reservoaren att passera genom luftfiltret.


Tekniska data

AmphiVent™ uppfyller byggnadsdirektiven för dricksvattenreservoarer EN-SFS1580.

 

Trycksäkring

AmphiVent™ är utrustad med en trycksäkring vars membran brister vid skadligt tryck. Fönsterarean är större än luftkanalen, vilket ger ett fullgott skydd vid eventuell störttömning.

 

Filterinsats

Filtermaterialet kan erhållas som finfilter (klass F7) eller som mikrofilter (klass H13).

 

AmphiVent™ luftfilteranordning

Finns för utomhus- och inomhusmontage.

 

För utomhusmontage (rostfritt):

AmphiVent™ 200u (NS200)

AmphiVent™ 125u (NS125)

Kan monteras på befintliga svanhalsar.

 

 

 

För inomhusmontage (rostfritt):

 

AmphiVent™ 200i (monteras i ventilationsrör med inre diameter 200mm)

AmphiVent™ 125i (monteras i ventilationsrör med inre diameter 125mm)

 

 

 

Värmare

Vid risk för igenfrysning av ett luftfilter som monterats utomhus, kan man i filterhuset montera ett värmeaggregat. Värmaren levereras som extra tillbehör.

 

Montage

Både u och i modellerna kan anslutas med adapter till andra rördimensioner. Vid behov utför vi kontrollberäkningar och dimensionering.