AMPHISAFE™ säkerhetslucka för dricksvattenreservoarer

Problem

En bristfällig manlucka utgör ofta ett enkelt tillträde ner i reservoaren och är därmed en riskzon för skadegörelse. En otät manlucka är dessutom en ingång för pollen och luftföroreningar samt för mindre djur och kryp.

Lösning

AmphiSafe™ försvårar effektivt förorening av vattnet, även avsiktlig sådan. Då manluckan och andra öppningar i reservoaren är täta, kommer luften vid nivåförändringar i reservoaren att passera genom luftfiltret (minst klass F7 finfilter), vilket innebär att den ingående luften alltid är filtrerad.

Ladda broschyr