RENGÖRING AV DRICKSVATTENRESERVOARER

Att rengöra dricksvattenreservoarer med robot är mer hygieniskt, säkert och kostnadseffektivt, än att tömma reservoaren och rengöra manuellt. Vi erbjuder båda metoderna, men rekommenderar robotrengöring i de fall den är möjlig. Vid rengöring med robot undviks driftstopp och risken med tryckförändringar som uppstår i reservoaren när vattnet töms ut. Alla arbeten dokumenteras och kunden erhåller ett skriftligt intyg med bilder över utfört rengöringsarbete.

 

ROBOTRENGÖRING – med reservoaren i drift och kopplad till distributionsnätet

Rengöring av reservoarens botten utförs med en fjärrkontrollerad robotrengörare. Roboten är utrustad med borstar, som lösgör sedimentet från reservoarbottnen, och med en pump som suger ut sediment och andra orenheter genom en slang och ut i bräddavloppet eller terrängen. Med hjälp av belysning, kamera och sonar navigeras roboten effektivt i reservoaren.

Fördelar med metoden:

  • reservoaren behöver inte tömmas
  • reservoaren är i drift och kopplad till distributionsnätet under arbetet
  • snabbare än manuell rengöring
  • kostnadseffektivare än tömning
  • ingen efterdesinficering
  • inga människor i reservoaren

 

 

MANUELL RENGÖRING – i tömd reservoar

Ibland är en bottenrengöring med robot inte tillräcklig. Till exempel reservoarväggar i behov av rengöring, går inte att rengöra med robot. I en ny reservoar, eller i en reservoar tömd för underhållsarbete, måste alla ytor som kommer i kontakt med dricksvattnet rengöras före i bruk tagandet. Också reservoarens konstruktion kan vara sådan att robotrengöringen är omöjlig. I de här fallen är en manuell rengöring av dricksvattenreservoaren på sin plats.

Vi utför manuella rengöringar med efterdesinficering av tömda reservoarer.

Vår personal är utbildad inom dricksvattenhygien och vår manuella rengöringsutrustning är framtagen specifikt för och används endast i dricksvattenreservoarer.

 

SERVICEAVTAL

Vi ingår även serviceavtal. Detta innebär regelbundna inspektioner och kontroller samt rengöringar enligt ett, med kunden uppgjort, program.